2 Responses

  1. huwallyqu at | | Reply

    adanya kami di negara negroid ini adalah dengan suatu keunikan bagi kami yang hidup maupun mereka yang terpanggil pulang kerum,ah Bapa yang maha Mulia itu, biarlah mereka yg terpilih dan memposisikan diri untuk mewujudkan suatu cita-cita turut melihat apa kesan-kesan yang ditinggalkan oleh pahlawan kita.
    malam ini kami nkomunitas masyarakat awam memberikan rasa duka citanya kepada kedua pahlawan yang telah gugur di bangsa negroid ini. waaaaaaaa

  2. fransol at | | Reply

    Aaaaaeewwww selamat berduka cita

Leave a Reply