2 responses to “46 Tahun Irian Barat Masuk Ke NKRI Tidak Sia-Sia”

  1. jagann megeluarkan kata sembarang karna kata selalu memakan kata dan membuatbkalimat karna satu kata.tahu ka tidak? waktu pelaksanaan penentuan sendiri di newjorg angriment,pada tahun 1969,rakyat papua menilai ituh adalah cat cat hukum.

  2. jagann megeluarkan kata sembarang karna kata selalu memakan kata dan membuatbkalimat karna satu kata.tahu ka tidak? waktu pelaksanaan penentuan sendiri di newjorg angriment,pada tahun 1969,rakyat papua menilai ituh adalah cat cat hukum.

Leave a Reply